Các ngành khác | Nghề phổ thông
TẠO MẪU ÁO - VÁY, MẪU ĐẦM THỜI TRANG
 Khai giảng: Liên hệ trung tâm
 Thời lượng học: Liên hệ trung tâm - Khóa học ngắn hạn
 Văn bằng/ Chứng chỉ: Cao đẳng
 Học phí: 400.000 VND
 Thời gian học: Thứ 2, 4, 6 (Cả ngày) - Thứ 3, 5, 7 (Cả ngày)
 Địa điểm đào tạo: Tp Hồ Chí Minh
Thông tin khóa học

Sáng 3-5-7
1. Sinh hoạt lớp. Áo bâu lãnh tụ dún bèo cổ xếp li đô.
2. Áo découp nách đắp dún.
3. Áo lệch vai tay dún.
4. Áo cổ tròn dún bèo 3 lớp.
5. Áo dây découp chữ U dún bèo đắp. Áo cổ chìa khóa découp tay vuông.
6. Áo ghi-lê. Áo cánh dơi cổ đổ bo hông.
7. Đầm découp tay dún bèo tầng biến kiểu.
8. Đầm cổ tim nách vuông xếp li ngực.
9. Đầm công sở hai hàng nút bâu danton 2 lá.
10. Đầm ống dây lệch xếp li.
11. Đầm dây dạ hội đắp dún.
12. Kiểm tra cuối khóa. Củng cố kiến thức.

Chiều  2 – 4 – 6
1. Sinh hoạt lớp. Đầm công sở bâu danton hai lá túi đắp dún.
2. Đầm découp tay dún bèo tầng biến kiểu.
3. Đầm cổ thuyền nách raglan xếp li.
4. Đầm sát nách découp cong xếp bèo.
5. Đầm nách vuông xếp li ngực.
6. Đầm cổ thuyền rớt vai xếp li.
7. Đầm cổ tim sát nách xếp li biến kiểu.
8. Đầm ống dây lệch xếp li.
9. Đầm yếm cổ tròn découp cong xếp li eo.
10. Đầm découp búi xoắn cổ.
11. Đầm dây dạ hội đắp dún.
12. Kiểm tra cuối khóa. Củng cố kiến thức.

Tối  2 – 4 – 6
1. Sinh hoạt lớp. Đầm cổ tim đắp bâu sơ mi xếp li hông.
2. Đầm công sở cổ chữ U découp eo xếp bèo tầng.
3. Đầm bâu bẻ lật đắp xếp li .
4. Đầm cổ tim đắp búi chân ngực.
5. Đầm ống dún hoa hồng.
6. Đầm sát nách découp biến kiểu.
7. Đầm lệch vai  découp xếp nơ.
8. Đầm yếm bâu lọ dún bèo xoắn ốc.
9. Đầm dây dạ hội cổ tim đắp dún thân.
10. Đầm dạ hội découp eo dún bèo.
11. Đầm bâu lọ dún thân nách đổ.
12. Kiểm tra cuối khóa. Củng cố kiến thức.
 
Đội ngũ giáo viên: Nguyễn Thị Tú Ngọc

Đối tượng tuyển sinh
Không có thông tin nào
Thông tin khác
Không có thông tin nào
Thông tin nhà đào tạo
 Địa chỉ: 188-192-194 Lý Chính Thắng, Phường 9, Quận 3
 Địa điểm: Tp Hồ Chí Minh
 Điện thoại: (848) 3931 6447
 Email: nvhpntp@nvhphunu.vn
 Website: http://www.nvhphunu.vn
 Liên hệ trực tiếp: 

Một số hình ảnh nhà đào tạo
Đào tạo hàng đầu